Modez-B, s.r.o.
Montáže a dodávky elektrotechnických zariadení
U Baloňa 331, 023 51 Raková
IČO: 36411426
IČ DPH: SK2020136646
www.modez.sk
modez@modez.sk
mobil: +421908907806